+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

HILT LASER

TERAPIJA HILT LASEROM

HILT Laser tretman je najnovija laserska terapija koja skraćuje vreme rehabilitacije, generiše termalni efekati i gotovo istog trenutka deluje na bolove u zglobovima i mekim tkivima.

Hilt terapija je terapeutska tehnika zasnovana na korišćenju emisije lasera visokog inteziteta. Ova tehnika je idealna za tretiranje bola osteomišićnog i zglobnog aparata. Za razliku od dosadašnjih lasera ona se koristi za tretman površinskih i dubokih delova segmenta. Hilt terapija već kod prvog tretmana znatno smanjuje bol kod pacijenta a naučna istraživanja su pokazala da po završetku 7-10 tretmana 80% pacijenata ima znatno poboljšanje.

ENERGIJA KOJA REGENERIŠE

 

Hilterapija se koristi kako kod akutnih stanja tako i kod hroničnih. Hilt laser u okviru rada sa pacijentima u Fizio Vračaru primenjujemo kod akutnih lumbalgija, tendinitisa i tenosinovitisa, oštećenja mišića, distorzija zglobova. Hilterapija se uspešno primenjuje i kod akutnog burzitisa, sinovitisa kapsulitisa, teniskog lakta, smrznutog ramena, otoka i posttraumatskih hematoma.

Hilt laser daje odlične rezultate i kod sindroma primicača, tibio-tarzalnog sindroma, patelarne hondropatije i čitave sportske traumatologije.

Energija lasera stimuliše regeneraciju konvertovanjem svetlosne energije u hemijsku energiju, pospešuje sintetizaciju proteina i proliferaciju ćelija. Ovaj proces rezultuje smanjivanjem inflamacije, otoka, mišićnog spazma, ukočenosti i konačno dovodi do reparacije tkiva i smanjivanje nelagode i bola.

Fizio Vračar je za mene mesto od poverenja pre svega zahvaljujući Milanu Iliću sa kojim sarađujem godinama, ali svakako i sjajnim terapeutima koji tu rade. ANA IVANOVIĆ

teniserka

KONTAKT

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM