+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

FIZIKALNA TERAPIJA

jedan pacijent - jedan terapeut
RECOVERY KONCEPT NA DELU

Različite povrede i bolna stanja se u okviru rehabilitacionog centra Fizio Vračar uspešno leče zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu Recovery Concept-a. U rehabilitaciji pacijenta kombinuju se savremene metode i znanja iz fizikalne terapije, kineziterapije, kiropraktike, masaže, uz konstantan nadzor i redovna testiranja i merenja napretka pacijenata.

Osnovno načelo Recovery Concept-a je uklanjanje uzroka povrede i bolnog stanja, a ne samo lečenje istih. Na ovaj način postižemo dugoročne rezultate u radu sa pacijentima u Fizio Vračar ordinaciji za rehabilitaciju.

Fizioterapeuti, kineziterapeuti, terapeuti maseri ordinacije Fizio Vračar usavršili su jedinstvene tehnike i metode koje prijmenjuju u postupcima lečenja i rehabilitacije pacijenata. Kontinuirana edukacija i napredovanje u znanju jedno je od osnovnih načela Recovery Concept-a na kom je baziran čitav rad sa pacijentima u centru, i do kog izuzetno držimo.
 

RANA REHABILITACIJA

Princip rane rehabilitacije koji primenjujemo u centru Fizio Vračar je od presudnog značaja u lečenju povreda prednjih ukrštenih ligamenata kolena, povreda meniskusa, skočnog zgloba, ramenog pojasa, kao i povreda stopala i šake.

Pacijent centra za rehabilitaciju Fizio Vračar nakon obavljenog dijagnostičkog postupka i evaluacije stepena i težine povrede, od strane fizioterapeuta, dobija plan terapije. Centar za rehabilitaciju Fizio Vračar princip rane rehabilitacije primenjuje se na svim pacijentima.

Lečenje povreda započinje odmah po povređivanju, odnosno, po uspostavljanju dijagnoze. Kako bi se postigao potpun oporavak nakon povrede neophodno je započeti rehabilitaciju povrede još u akutnoj fazi, u nekim slučajevima čak i preko imobilizacije, odnosno gipsa.

Ovakvim pristupom u lečenju povreda postiže se brži oporavak sa boljim rezultatima i umanjuju ili potpuno eliminišu trajne posledice koje pojedine povrede mogu ostaviti i značajno se smanjuje vreme imobilizacije.
 

INOVACIJE U SLUŽBI ZDRAVLJA

Inovativnost u radu i primena savremenih tehnologija i metoda lečenja su imperativ rada sa pacijentima u okviru Fizio Vračara. Kontinuirana edukacija stručnog zaposlenog kadra i najnovije tehnologije iz oblasti rehabilitacije zaslužne su za naš uspeh u lečenju najrazličitijih povreda.

Fizio Vračar je za mene mesto od poverenja pre svega zahvaljujući Milanu Iliću sa kojim sarađujem godinama, ali svakako i sjajnim terapeutima koji tu rade.
ANA IVANOVIĆ

teniserka