+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

FMS

functional movement screen

FMS TESTIRANJE

FMS predstavlja sistem koji se bavi analizom funkcionalnih obrazaca pokreta i njihovih komponenti. Procenjuje se efikasnost lokomotornog sistema, kroz procenu mobilnosti, motorne kontrole i stabilnosti. FMS je dijagnostičko – rehabilitaciona metoda koja telo posmatra kao celinu. Uočava se svako odstupanje u odnosu na pravilno izođenje vežbe koje karakteriše balans, brzinu i skladnost izvođenja pokreta.

FMS je namenjen gotovo svima bez obzira na pol, godine, zanimanje, ali svoju primenu u najvećoj meri pronalazi u sportu kao jedno od instrumenata u borbi protiv povreda.

KOREKCIJA POKRETA I PREVENCIJA NOVIH POVREDA

Najveći faktor rizika za nastanak sportske povrede je prethodna povreda. Kratkoročne posledice neke povrede se u zavisnosti od težine i prirode relativno brzo i uspešno rešavaju različitim terapijskim procedurama. Sa druge strane, svaka povreda ostavlja i neke dugoročne posledice koje nam vrlo lako mogu promaći. Na prvom mestu je smanjenje propriocepcije u povređenoj regiji koja narušava čitav kinetički lanac. Naš mozak ima rešenje za to u vidu kompenzacija.

Istraživanja kažu da posle dve godine od rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta, pacijent-sportista prilikom čučnja nesvesno prebacuje težinu tela na nepovređenu nogu. Taj jedan od mnogobrojnih primera kompenzacije nam govori da čak iako smo adekvatno zalečili neku povredu, tj. ako smo vratili funkciju i kvalitet povređenog segmenta, nismo do kraja završili posao na pravi način, ukoliko ne testiramo obrazac pokreta i ceo kinetički lanac.

SISTEM TESTOVA

Kada nam izolovano testiranje pokretljivosti nekog zgloba, ili snage nekog mišića pokaže maksimalne ocene, sledeći korak je analiziranje kompletnog obrasca pokreta. Ukoliko se neki sportista često povređuje, FMS testiranjem pronalazimo uzrok njegovih povreda i određenim funkcionalnim vežbama ga otklanjamo.

Sistem FMS testova nam pokazuje stanje motorne kontrole, pokretljivosti i asimetrije leve i desne, gornje i donje strane tela. Ove parametre dobijamo stavljajući ispitanika u položaje gde on ispoljava najveće slabosti, dizbalans, asimetrije i ograničenosti u tim pokretima. FMS je veoma jednostavan i praktičan instrument za utvrđivanje i ocenjivanje kvaliteta pokreta i njegovih parametara. Mnogi ljudi su sposobni da izvrše određene aktivnosti, a da na testu pokažu slabe rezultate. Oni koji na testiranju imaju loše ocene služe se kompenzatornim obrascima pokreta tokom uobičajenih aktivnosti. Primer: ukoliko ispitanik dobije najnižu ocenu na testiranju aktivnog podizanja opružene noge, a najveću na čučnju, znači da negde postoji kompenzacija na račun neke druge regije.

FMS testiranje traje u proseku 10-15 minuta. Svaki obrazac se ocenjuje ocenom od 1-3. Ukoliko se prilikom testiranja pojavi bol, taj obrazac ocenjujemo nulom i šaljemo ispitanika na dalju dijagnostiku.

Praktično, FMS bi trebalo raditi po završetku lečenja ili rehabilitacije, tačnije neposredno pre vraćanja pacijenta – sportiste na uobičajene radne – sportske aktivnosti.

KOREKCIJA POKRETA I PREVENCIJA NOVIH POVREDA

Najveći faktor rizika za nastanak sportske povrede je prethodna povreda. Kratkoročne posledice neke povrede se u zavisnosti od težine i prirode relativno brzo i uspešno rešavaju različitim terapijskim procedurama. Sa druge strane, svaka povreda ostavlja i neke dugoročne posledice koje nam vrlo lako mogu promaći. Na prvom mestu je smanjenje propriocepcije u povređenoj regiji koja narušava čitav kinetički lanac. Naš mozak ima rešenje za to u vidu kompenzacija.

Istraživanja kažu da posle dve godine od rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta, pacijent-sportista prilikom čučnja nesvesno prebacuje težinu tela na nepovređenu nogu. Taj jedan od mnogobrojnih primera kompenzacije nam govori da čak iako smo adekvatno zalečili neku povredu, tj. ako smo vratili funkciju i kvalitet povređenog segmenta, nismo do kraja završili posao na pravi način, ukoliko ne testiramo obrazac pokreta i ceo kinetički lanac.

SISTEM TESTOVA

Kada nam izolovano testiranje pokretljivosti nekog zgloba, ili snage nekog mišića pokaže maksimalne ocene, sledeći korak je analiziranje kompletnog obrasca pokreta. Ukoliko se neki sportista često povređuje, FMS testiranjem pronalazimo uzrok njegovih povreda i određenim funkcionalnim vežbama ga otklanjamo.

Sistem FMS testova nam pokazuje stanje motorne kontrole, pokretljivosti i asimetrije leve i desne, gornje i donje strane tela. Ove parametre dobijamo stavljajući ispitanika u položaje gde on ispoljava najveće slabosti, dizbalans, asimetrije i ograničenosti u tim pokretima. FMS je veoma jednostavan i praktičan instrument za utvrđivanje i ocenjivanje kvaliteta pokreta i njegovih parametara. Mnogi ljudi su sposobni da izvrše određene aktivnosti, a da na testu pokažu slabe rezultate. Oni koji na testiranju imaju loše ocene služe se kompenzatornim obrascima pokreta tokom uobičajenih aktivnosti. Primer: ukoliko ispitanik dobije najnižu ocenu na testiranju aktivnog podizanja opružene noge, a najveću na čučnju, znači da negde postoji kompenzacija na račun neke druge regije.

FMS testiranje traje u proseku 10-15 minuta. Svaki obrazac se ocenjuje ocenom od 1-3. Ukoliko se prilikom testiranja pojavi bol, taj obrazac ocenjujemo nulom i šaljemo ispitanika na dalju dijagnostiku.

Praktično, FMS bi trebalo raditi po završetku lečenja ili rehabilitacije, tačnije neposredno pre vraćanja pacijenta – sportiste na uobičajene radne – sportske aktivnosti.

Kada su povrede izvesnost posla kojim se baviš, poverenje u onog ko te leči je neprocenjivo. Milan Ilić je moj dugogodišnji prijatelj i neko kome verujem. Svaka ordinacija koju je vodio imala je uvek besprekorne terapeute i masaere. Fizio Vračar ni tu nije izuzetak.
ŽARKO ČABARKAPA

košarkaš i sportski direktor ABA lige