+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

KINEZITERAPIJA

pokret u službi rehabilitacije

Kineziterapija u Fizio Vračaru

Kineziterapija je oblast fizikalne medicine koja kao osnovno sredstvo za rad koristi pokret. Kineziterapija zauzima vodeće mesto u svakoj fazi lečenja ili rehabilitacije. Glavni cilj kineziterapiskog lečenja je uspostavljanje fiziološke funkcije, povređenog segmenta ili čitavog tela. To se postiže primenom adekvatno prepisanim i pravilno doziranim vežbama.

Sistem vežbi u ordinaciji za rehabilitaciju Fizio Vračar osmišljen je tako da kroz različite vrste pokreta i primenom rezličitih rehabilitacionih tehnika, koji se baziraju na rehabilitaciju pokretom, omoguće pacijentu da što efikasnije i u najkraćem mogućem roku oporavio od povrede i vrati normalnim životnim aktivnostima.

Svaki pokret se prema načinu izvođenja može podeliti na: pasivni pokret, aktivno – potpomognut pokret i aktivni pokret. Kod pasivnog pokreta terapeut ordinacije za rehabilitaciju Fizio Vračar vrši pomeranje povređenog segmenta sa ciljem da se održi ili poveća obim pokreta i očuva mišićni tonus. Aktivno – potpomognuti pokret vrši pacijent uz pomoć terapeuta, dok aktivni pokret izvodi sam pacijent bez ičije pomoći.

 

TERAPIJA POKRETOM

Terapija pokretom se sprovodi kod mnogih patoloških stanja usled kojih se narušavaju motorne funkcije pacijenta. Ovaj vid lečenja je nezamenljiv u ortopedskim, neurološkim, reumatološkim, kardiovaskularnim, pulmološkim i mnogim drugim poremećajima. Terapeuti ordinacije za rehabilitaciju Fizio Vračar obučeni su za rad upravo sa ovakvim profilom pacijenata.

Stručno odabran i pravilno izvoden sistem vežbanja doprinosi ne samo oporavku zadobijene povrede već utiče i na podizanje opšte kondicije i stanja pacijenta. Pravilno definisan i sproveden sistem vežbi je naročito važan posle određenih kardiovaskularnih problema kao što je infarkt miokarda ili cerebrovaskularni insult u narodu poznatiji kao šlog.

NAPREDNE METODE REHABILITICAIJE

Različiti koncepti kineziterapije, terapije pokretom, primenjuju se od strane terapeuta u ordinaciji za rehabilitaciju Fizio Vračar. FMS tehnika, PNF tehnika, Kiropraktika, kombinuju su u toku rehabilitacionog procesa uz konstantan nadzor od strane terapeuta kako bi pacijent što pre povratio puno funkcionalnost povređenog, odnosno bolnog segmenta tela i vratio se svojim svakodnevim aktivnostima.

Fizio Vračar je za mene mesto od poverenja pre svega zahvaljujući Milanu Iliću sa kojim sarađujem godinama, ali svakako i sjajnim terapeutima koji tu rade.
ANA IVANOVIĆ

teniserka