+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

DRY NEEDLING

otklanjane bola metodom suve punkcije

SUVA PUNKCIJA (DRY NEEDLING)

Dry needling (suva punkcija) je invazivna i jedna od najefikasnijih fizioterapijskih metoda u lečenju miofascijalnog bolnog sindroma, koji karakteriše tup, dubok i stalan bol, koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić.

Dry needling predstavlja veoma bezbednu, brzu i pouzdanu tehniku. Izvodi se primenom jednokratnih akupunkturnih atraumatskih igala kojima se ulazi u bolnu tačku u mišiću, takozvanu triger tačku. Primenom Hongove tehnike, brzih ulaza i izlaza, igla probada triger, razbijajući tako bolnu zonu. Kao rezultat dobijamo momentalnu efikasnost u smanjenju ili potpunom eliminisanju bola i disfunkcije tretiranog mišića.

MIOFASCIJALNI BOLNI SIDNROM (MBS)

Miofascijalni bolni sindrom (MBS) je definisan kao neuromuskuloskeletna klinička slika, koju čini skup različitih simptoma izazvanih miofascijalnim triger tačkama (TPM). One su hipersenzibilne (bolne i lako iritirajuće) tačke, integrisane u napetom snopu mišićnih vlakana, osetljive na pritisak i obično izazivaju refleksni, karakterističan bol kao i motorne disfunkcije i autonomne fenomene.

Na osnovu kliničke aktivnosti triger tačke mogu biti aktivne ili latentne. Obe kategorije dovode do disfunkcije, gde aktivne tačke daju spontani bol kod pacijenata, što nije slučaj sa latentnim. U zavisnosti od prioriteta možemo razlikovati primarne, koje su prve odgovorne za kliničku manifestaciju miofascijalnog bola i sekundarne (satelitske), koje se nalaze u oblasti refleksnog bola primarne tačke, predstavljajući izvor sekundarne hiperalgezije.

LEČENJE MIOFASCIJANOG BOLNOG SINDROMA

Postoji širok spektar u pristupu lečenju miofascijalnog bolnog sindroma, kako farmakoloških tako i nefarmakoloških. Među nefarmakološkim načinima lečenja nalaze se i fizioterapeutske konzervativne i invazivne tehnike.

Invazivna fizioterapija uključuje suvu punkciju kao jednu od izbornih tehnika u tretmanu miofascijalnog bolnog sindroma. Terapeutski cilj je tretman neuromuskuloskeletnih alteracija putem mehaničkog, perkutanog agensa (mehanička stimulacija iglom).

Prilikom izvođenja suve punkcije nema aplikovanja nikakvih supstanci, već je mehanički efekat same igle agens koji koristimo. Cilj nam je da izazovemo što veći broj odgovora u vidu lokalnog spazma (OLS), u granicama tolerancije pacijenta. Ovom tehnikom anuliramo šum na neuromotornoj ploči, koji je u direktnoj proporciji sa brojem izazvanih lokalnih spazama. Učestalost lokalnog spazma takođe zavisi od razdražljivosti tretirane triger tačke.

Kao rezultat tehnike dolazi do smanjenja bola i povećanja praga nadražaja, usled smanjenja senzibilizirajućih supstanci u zoni triger tačke.

U ordinaciji za rehabilitaciju Fizio Vračar ovu metodu lečenja miofascijalnog bolnog sindroma suvom punkcijom rade obučeni i sertifikovani maseri teraputi.

Kad je reč o zdravlju onda je poverenje presudna stvar. Milan Ilić je neko kog znam godinama i ko je uvek bio tu za mene i kome verujem. Samim tim i Fizio Vračar je ustanova vredna poverenja.

Boško Janković

fudbaler

KONTAKT

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM