+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

CENTAR ZA BOL U LEĐIMA

BOL U LEĐIMA – 1 NA 1

U okviru Fizio Vračar centra za lečenje i prevenciju bola u leđima radimo individualno, po principu jedan fizioterapeut, jedan pacijent. Bolovi u leđima se uspešno leče zahvaljujući sveobuhvatnom pristupu u kome se koristi fizikalna terapija, (magnetna terapija, laseroterapija, ultrazvuk, elektofereza, TENS i ineterfernetne struje). Zatim krio i termoterapija, kineziterapija, kiropraktika, masaža, osteopatija, fototerapija i kinezitejping.

JEDINSTVENE METODE REHABILITACIJE

Bolovi u leđima, kičmi, bol u ramenu i vratu, tretiraju se polazeći od specifičnih stanja i potreba pojedinca. Fizioterapeuti Fizio Vračara kreirali su jedinstvene tehnike i metode za ublažavanje i eliminaciju bola u leđima. Tokom tretmana fizioterapeut je potpuno posvećen pacijentu, pomaže, ispravlja i koriguje pacijenta.

Kroz individualni rad sa pacijentom fizioterapeut pronalazi adekvatnu kombinaciju terapeutskih tehnika, kako bi se brzo i efikasno došlo do dugotrajnog oslobođenja od bolova u leđima. U borbi protiv bola u leđima koriste se tehnike kiropraktike, masaža, kineziterapije, ali i nove savremene metode tretiranja ovog problema, poput ARP Wave neuro – muskularne terapije, tecar terapije.

 

DIJAGNOSTIKA I MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP REHABILITACIJI

Nakon adekvatne dijagnostike u okviru ordinacije za preglede Fizio Vračara, pravi se plan terapije i rada sa pacijentom. Svaka terapija se sprovodi kombinacijom različitih terapijskih protokola kako bi se pacijentu na što adekvatniji i efikasniji način pomoglo. Svaki pacijent se redovno prati i kontroliše kako bi njegov oporavak protekao u najboljem mogućem redu.

BOL U LEĐIMA – REHABILITACIJA

Bol u leđima je jedan on najčešćih medicinskih problema i pogađa 8 od 10 ljudi u nekom trenutku života. Akutni bol u leđima pojavljuje se iznenada i traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja, a bol u leđima postaje hroničan ako traje najmanje tri meseca. Može varirati od tupog, konstatntno prisutnog pa do jakog, presecajućeg bola koji se javlja odjednom.

LUMBALGIJA

Lumbalgija predstavlja bol u lumbalnom (slabinskom) delu leđa. Uzroci bola u donjem delu leđa mogu biti preforsiranost, napregnuće, povreda, artritis, starenje. Fizioterapeuti Fizio Vračara u okviru lečenja lumbalgija kombinuju tehnike masaža, kiropraktike i vežbi za istezanje i jačanje muskulature.

POVREDE KOSTIJU I MAKIH TKIVA LEĐA

Povrede kostiju i mekih tkiva leđa se, nažalost, često sreću. Ukoliko se lečenju ne pristupi na vreme, mogu nastati trajne negativne posledice na zdravlje pojedinca. U ordinaciji za rehabilitaciju Fizio Vračar se lečenju povreda leđa pristupa multidisciplinarno. Fizioterapet kroz individualni rad sa pacijentom pronalazi adekvatnu terapiju, koja može da uključuje elekto procedure, tehike kiropraktike, masaže i kineziterapiju.

SPONDILOLISTEZA

Spondilolisteza predstavlja promene u položaju između dva kičmena pršljena. Kroz individualni rad sa pacijentom, fizioterapeuti, maseri i kiropraktičari Fizio Vračara primenjuju različite oblike fizikalne medicine i masaže za lečenje spondilolisteze sa ciljem da se bol u leđima i kičmi ublaži, i u potpunosti otkloni.

SPAZAM LEĐNE MUSKULATURE

Spazam mišića leđa zahvata uglavnom lumbalni i cervikalni deo leđa. Bol je najčešće simetričan, mišići su tvrdi na dodir, tonični, bolni. Pacijent se zbog prisutnosti bola nalazi u antalgičnom položaju.

U okviru tretmana spazma leđne muskulature u Fizio Vračara, fizioterapeut i kiropraktičar mogu primeniti različite tehnike fizikalne medicine, kineziterapije i masaže, kako bi ublažili i u potpunosti otklonili spazam i bolove.

PROBLEMI ZBOG LOŠEG DRŽANJA TELA

Visokostručni fizioterapeuti ordinacije za rehabilitaciju Fizio Vračar bave se i poremećajima posture, odnosno lošeg držanja tela. Loše držanja tela naročito je važno korigovati kod beba i dece. Dete sa lošom posturom može imati i ozbiljne probleme sa rastom i razvojem.

KIFOZA

Kifoza predstavlja deformitet koji karakteriše povećanje fiziološke krivine grudnog dela kičme prema natrag. Slabiji razvoj prednjeg dela pršljena formira klinasti pršljen, a njena posledica je kifoza. Kifoza se može javiti već u najranijem uzrastu, kod beba, predškolske dece i adolescenata, ali i u zrelom životnom dobu.

Povijeno, odnosno pogrbljeno držanje tela kod deteta potrebno je što pre korigovati. Fizioterapeuti se u radu sa pacijentima sa kifozom oslanjaju na tehnike kineziterapije, koje podrazumevaju vežbe za jačanje leđne muskulature.

LORDOZA

Lordoza predstavlja povećanje prednjeg zakrivljenja cervikalnog ili lumbalnog dela kičme. Pošto je projekcija težišta tela pomerena, lordozu prate simptomi zamora i bola u leđima.

U ordinaciji za rehabilitaciju Fizio Vračar fizioterapeuti tretiraju lordozu primenom kineziterapije, odnosno kineziterpijskih procedura, posebno kontrolisanih vežbi i istezanja.

Kad je reč o zdravlju onda je poverenje presudna stvar. Milan Ilić je neko kog znam godinama i ko je uvek bio tu za mene i kome verujem. Samim tim i Fizio Vračar je ustanova vredna poverenja.

Boško Janković

fudbaler

KONTAKT

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM