+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

Funkcionalna procena i terapija po Jandi i Levitu

23

JUN, 2017

Prvi
Dan
Seminara

Ovaj četvorodelni kurs osmišljen je tako da pruži dublje razumevanje pokreta i neuromuskularni pristup u evaluaciji i terapiji mišićnoskeletnih bolnih sindroma.

Funkcionalna regionalna zavisnost između mišićnog, osteoartikularnog i centralno nervnog sistema u regulaciji pokreta će biti fokus celokupnog seminara.

EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar – odinacija za rehabilitaciju

Prof. Vladimir Janda MD i prof. Karel Levit MD, se smatraju za osnivače češke rehabilitacije. Veoma bliske kolege i prijatelji, veliki deo svog profesionalnog života su proveli iza “gvozdene zavese”, ali i pored toga, njihov koncept rehabilitacije se raširio znatno izvan granica Češke republike i uticao je na oblikovanje rehabilitacije u čitavom svetu. Danas svaki terapeut koji drži do sebe zna ime i rad ova dva čoveka.

Profesor Janda je opisao i definisao sindrome mišićnih disbalansa, njihovu vezu sa CNS-om koje za rezultat prelazi u hronicitet koji su sad poznati kao “Jandini ukršteni sindromi”. On je shvatao senzomotorni sistem kao neodvojivu jedinicu. Naglašavao je da efikasna terapija i rehabilitacioni proces mora da poštuje ovu jedinicu i njene implikacije.

“Onaj koji zna tehniku ne sme da postane rob iste.” – Dr. Karel Lewit

Specijalizirajući se u manipulacione tehnike, Karel Levit je verovao da  terapija nema duže efekte osim ako se kasnije ne nadovezuje sa rehabilitacijom i edukacijom pacijenta o samopomoći. Izučavajući neuroradiologiju i funkcionalnu patologiju mišićnoskeletnog sistema, Dr Levit je razumeo da manipulativni tretman ne menja oblik ili poziciju struktura, ali da može da promeni funkciju sistema. Ovo saznanje ga je navelo da razvije metode tretmana za pacijente sa mišićno skeletnim bolom, koji se i danas uz dosta modifikacija, koristi širom sveta.

Naglašavao je da pacijent mora da napusti ambulantu sa “domaćim zadatkom”. Neke od njegovih čuvenih izjava su: “Onaj koji zna tehniku ne sme da postane rob iste”, kao i “Za mene, manipulacija je marginalan tip terapije. Pacijentovi mišići uvek rade bolji posao nego ruke najboljeg terapeuta. Zbog toga, mi moramo individualno prema pacijentu da razvijamo samo tretman. Ako terapija ne pomaže, to prerasta u frustraciju – upravo iz tog razloga individualni pristup je neophodan”.

Fizio Vračar

ordinacija za rehabilitaciju

PROGRAM SEMINARA

Seminar se sastoji iz 4 dela. A svaki deo traje po 3 dana.

Prvi deo predavanja će se održati od: 23.6. do 25.06.2017.

Drugi deo će se održati 29.09. – 01.10.2017.

Treći deo predavanja će se održati 08.12. – 10.12.2017.

u okviru Fizio Vračar ordinacije za rehabilitaciju, ulica Ljubostinjska br. 2, Beograd.

O terminu održavanja četvrtog dela ovog seminara učesnici će biti blagovremeno obaveštavani.

Predavač je prefesorka Michaela Veverkova – terapeut, a čitav seminar Fizio Vračar organizuje u saradnji sa Školom rehabilitacije iz Praga.

Više informacija o ovoj školi možete naći na njihovom sajtu: Rehabilitation Prague School

Maksimum učesnika na seminaru je 25, a kako je je veći deo nastave praktičnog karatktera molimo vas ponesite adekvatnu garderobu za prektični rad.

Na kraju čitavog seminara svako od učesnika će dobiti sertifikate o završenoj obuci

Cena i način plaćanja

Cena seminara iznosi 1440 evra. Ovaj iznos je moguće uplatiti iz 4 dela, po 360 evra za svaki deo ovog seminara.

Prijave za učešće na ovim seminarima su počele i traju do 1. maja.

Uplatom od avansa od 100 evra obezbeđujete sebi učešće.

Preostali iznos je neophodno izmiriti do 30 dana pre početka svakog dela seminara.

Ukoliko
odustanete do 30 dana pre početka seminara iznos koji ste do tada
uplatili za učešće vam se refundira, nakon toga na žalost, refundacija
nije moguća. Iznos avansa se ne refundira.

Nije
moguće parcijalno pohađanje seminara i preskakanje njegovih delova, jer
su koncipirani kao deo jedne kohenrentne obrazovne celine.

Kontak osoba za više informacija i prijavu:
Miloš Đurić, fizoterapeut 060 322 95 32.

PROGRAM SEMINARA

Seminar se sastoji iz 4 dela. A svaki deo traje po 3 dana.

Prvi deo predavanja će se održati od: 23.6. do 25.06.2017.

Drugi deo će se održati 29.09. – 01.10.2017.

Treći deo predavanja će se održati 08.12. – 10.12.2017.

u okviru Fizio Vračar ordinacije za rehabilitaciju, ulica Ljubostinjska br. 2, Beograd.

O terminu održavanja četvrtog dela ovog seminara učesnici će biti blagovremeno obaveštavani.

Predavač je prefesorka Michaela Veverkova – terapeut, a čitav seminar Fizio Vračar organizuje u saradnji sa Školom rehabilitacije iz Praga.

Više informacija o ovoj školi možete naći na njihovom sajtu: Rehabilitation Prague School

Maksimum učesnika na seminaru je 25, a kako je je veći deo nastave praktičnog karatktera molimo vas ponesite adekvatnu garderobu za prektični rad.

Na kraju čitavog seminara svako od učesnika će dobiti sertifikate o završenoj obuci

Cena i način plaćanja

Cena seminara iznosi 1440 evra. Ovaj iznos je moguće uplatiti iz 4 dela, po 360 evra za svaki deo ovog seminara.

Prijave za učešće na ovim seminarima su počele i traju do 1. maja.

Uplatom od avansa od 100 evra obezbeđujete sebi učešće.

Preostali iznos je neophodno izmiriti do 30 dana pre početka svakog dela seminara.

Ukoliko
odustanete do 30 dana pre početka seminara iznos koji ste do tada
uplatili za učešće vam se refundira, nakon toga na žalost, refundacija
nije moguća. Iznos avansa se ne refundira.

Nije
moguće parcijalno pohađanje seminara i preskakanje njegovih delova, jer
su koncipirani kao deo jedne kohenrentne obrazovne celine.

Kontak osoba za više informacija i prijavu:
Miloš Đurić, fizoterapeut 060 322 95 32.

Ukoliko želite da se dodatno informišete o programu obuka ili prijavite za učešće kontaktirajte nas.

FIZIO VRAČAR EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM