+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

Kurs DNS-a
Dynamic Neuromuscular Stabilization

No.1

ŠKOLA SPORTSKE REHABILITACIJE

Ordinacija Fizio Vračar organizuje po prvi put u Srbiji od 8.6. do 10.6.2018 god. početni nivo kursa DNS-a.

Instruktorka na kursu će biti Lenka Oplatkova, predavač praške škole i fizioterapeutkinja koja će tokom trodnevne edukacije upoznati polaznike sa osnovama DNS koncepta.

Kurs će biti održan u prostorijama ordinacije Fizio Vračar u Ljubostinjskoj 2.

EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar – odinacija za rehabilitaciju

DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization predstavlja jedinstven koncept razvojne kineziologije i pre svega pruža dublji uvid u neurofiziološke i biomehaničke principe na kojima počiva naš motorički razvoj tokom prvih godina života.

Teorijsku bazu polaznici kursa će naučiti da primenjuju i praktično u kliničkim uslovima procenjujući motorički status pacijenta na osnovu kojeg će moći da odaberu adekvatan korektivni plan i program.

Ova edukacija namenjena je lekarima, fizio i radnim terapeutima i unaprediće rehabilitaciju širokog spektra njihovih pacijenata, od ortopedskih do neuroloških.

Osnovni ciljevi i teme ovog kursa su:

Shvatanje osnovnih principa kineziološkog razvoja sa naglaskom na razvoj tokom prve godine zivota.


Identifikacija ključnih faza ljudskog razvoja.


Upoznavanje polaznika sa tri različita nivoa senzomotorne kontrole u funkcionalnoj proceni i tretmanu koji se primenjuje.


Isticanje povezanosti između razvoja tokom prve godine života i patološkihpromena lokomotornog sistema u odraslom dobu.


Definisanje idealne posturalne stabilizacije sa razvojne perspektive: regulacija pritiska unutar abdomena, dvostruka uloga dijafragme u stabilizaciji i disanju, stabilizacija putem ko-kontrakcije.


Identifikacija uobičajenih stereotipa neispravne postularne stabilizacije (sindrom otvorenih makaza, spušteni položaj napred, polozaj pozadi koji je utonuo u dno, sindrom peščanog sata.


Objjašnjavanje biomehanike homolognih, ipsilateralnih i kontralateralnih posturalno-lokomotornih obrazaca; zatvorenih i otvorenih kinetičkih lanaca.


Procena i korekcija slabih respiratornih obrazaca.


Utvrđivanje korelacije izmedju slabih respiratornih obrazaca i funkcionalnepatologije lokomotornog sistema.

Procena integrisanih stabilišućih sistema kičme vizuelno i uz korišćenje dinamičkih funkcionalnih testova.


Povezivanje korektivnih vežbi zasnovanih na DNS funkcionalnim testovima:

  • vežbe u homolognim statičkim pozicijama,
  • vežbe prilikom kojih se koriste nestabilne podloge, pojačana težina
  • vežbe sa pružanjem otpora, dualni zadaci i drugi izazovi.

Pojašnjavanje kako DNS  korektivne vežbe mogu da se uklope sa ostalim tehnikama vežbanja:

  • osnove primene DNS koncepta u sportskoj obuci
  • objasnjava kako da zdravstveni radnici uključe DNS pristup u redovnu kliničku
  • praksu, uključujući i edukaciju pacijenata
  • priprema polaznika za sledeći nivo obuke

“Znanje je moć tek kada se primeni.”

CENA KURSA

Cena kursa iznosi 450 €

Predavanja počinju 08. juna 2018 i traju do 10. juna 2018. u prostorijam Fizio Vračara, Ljubostinjska ulica br. 2

Za više informacija, objašnjenja i eventualnu priijavu kontaktirajte nas na 011 400 22 66

Ukoliko želite da se dodatno informišete o programu obuka ili prijavite za učešće kontaktirajte nas.

FIZIO VRAČAR EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM