+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

Fizio Vračar
Seminar o kinezitejpingu KT4

No.1

ŠKOLA REHABILITACIJE

Fizio Vračar, Kinezio Univerzitet i UG “Dodirom do zdravlja” organizuju Specijalizovani koncept Kinezio Tejping® Metode (KT4) u sportu i ortopediji

Kurs će biti održan u prostorijama ordinacije Fizio Vračar, Ljubostinjska 2 od 21. do 23. Septembra 2018. KT4 Sport/Ortopedija kurs je fokusiran na sportske povrede.

Tokom kursa polaznici će usavršavati svoje veštine kroz različite aplikacije vezane za specifična klinička sportska stanja. Ovaj kurs je kreiran sa ciljem da polaznicima da smernice kako da kombinuju koncept naučen na KT1, KT2, i KT3 kursevima sa konceptom i specifičnostima sportske medicine. Polaznici će imati šansu da nauče i uvežbavaju specifične aplikacije vezane za specifične sportske disfunkcije.

Tokom kursa polaznici će dobijati da rešavaju određene scenarije problematičnih situacija i specifičnosti tehnike lepljenja trake vezano za fazu rehabilitacije i fazu oporavka zgloba i mekih tkiva, korekciju posture sa ciljem popravljanja načina držanja tela sportiste kod povreda GE i DE.

Prvog dana predavanja gost predavač iz Izraela Elisha Vered će predavati na temu mišićnih disbalansa i kako specifičnim mišićnim testovima utvrditi da li je mišić normalnog tonusa, hipo ili hipertrofičan ili je uzrok problema neurološke prirode.

 

EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar – odinacija za rehabilitaciju

Opis seminara

Polaznici će obnoviti način procenjivanja i principe lepljenja trake koji su naučeni na prethodna dva dela kursa (KT1/2).

Kroz teorijski deo i radionice polaznici će se upoznati sa različitim naprednim tehnikama lepljenja koristeći kartu procene za kliničko odlučivanje. Biće prikazane aplikacije za hronični edem, ožiljke, fasciju, nerve, akutna i hronična bolna stanja.

U nastavku kursa radiće se analiza funkcionalnih vežbi i kako ih poboljšati kineziotejpingom. Kroz teorijski deo i radionice polaznici će se upoznati sa različitim naprednim tehnikama lepljenja koristeći kartu procene za kliničko odlučivanje. Biće prikazane aplikacije za hronični edem, ožiljke, fasciju, nerve, akutna i hronična bolna stanja. U nastavku kursa radiće se analiza funkcionalnih vežbi i kako ih poboljšati kineziotejpingom.

Ciljevi seminara

Po završetku kursa polaznici će moći da primenjuju Kinezio Tejping® Metod kod specifičnih sportskih stanja prateći smernice naučene tokom ovog kursa i razvijaju veštine potrebne za sposobnost adaptiranja Kinezio Tejping Tehnike specifičnim potrebama sportista

To će omogućit polaznicima da kreiraju individualizovane tretmane zavisno od faze oporavka i vrste povrede, sporta kojim se bave i položaja u kojem sportista provodi veći deo vremena.

Tokom radionica-praktičnog rada instruktori će raditi evaluaciju svakog polaznika po pitanju njihove tehnike i veštine da bi odredili uspešnost u savladavanju predavane materije. Na kraju kursa će se raditi mini test kao procena znanja polaznika.

“Znanje je moć tek kada se primeni.”

Polaznik mora prisustvovati celokupno vreme kursa da bi dobio sertifikat o prisustvovanju , i sertifikat da je uspešno završio kurs. Molimo polaznike da ponesu sa sobom na kurs oštre makaze i odgovarajuću odeću (trenerka, šorts, majica).

Popuna formulara 08.30-08.50

Trajanje seminara 09.00-17.30

Seminar je sertifikovan od strane Kinesio Universiteta – Kinesio University

CENA I USLOVI PLAĆANJA

 

Kotizacija iznosi 50 eura u dinarskoj protivvrednosti a cena kursa je 250 eura u dinarskoj protivvrednosti. Kotizacija za prisustvovanje kursu biće vraćena ukoliko se otkaže prisustvovanje kursu 14 dana pre početka seminara. Nakon isteka tog roka organizator zadržava iznos kotizacije zbog pokrivanja troškova.

U cenu je uračunato prisustvovanje kursu, radna knjižica, 3 kinezio trake.

Molimo polaznike da ponesu sa sobom na kurs oštre makaze i odgovarajuću odeću (trenerka, šorts , majica)

DATUMI ODRŽAVANJA SEMINARA

21. i  23. Septembar 2018.

MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

Fizio Vračar

Ljubostinjska 2, Vračar

Trajanje seminara od 08.30 do 17:30 časova.

Polaznicima seminara obezbedjena su osveženja u pauzama.

Za više informacija, objašnjenja i eventualnu priijavu

kontaktirajte nas na 064 869 08 98.

 

 

Ukoliko želite da se dodatno informišete o programu obuka ili prijavite za učešće kontaktirajte nas.

FIZIO VRAČAR EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM