+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

Kursevi Spinalne
Manipulacije

No.1

ŠKOLA SPORTSKE REHABILITACIJE

Ordinacija Fizio Vračar u saradnji sa sa Osteon Manual Therapy Training iz Velike Britanije organizuje bazični i napredni nivo kursa spinalne manipulacije.

Kursevi će biti održani u prostorijama ordinacije u Ljubostinjskoj 2.
Predavač na kursu biće osteopata Giles Gyer.

Kurs je namenjen fizioterapeutima, kiropraktičarima i sportskim terapeutima. Na početnom nivou polaznici će biti upoznati sa teorijskim i praktičnim osnovama spinalne manipulacije i njenom primenom u kliničkoj praksi.

Napredni nivo će se bazirati na praktičnoj primeni komplikovanijih tehnika u radu sa pacijentima.

Ukoliko se polaznik prijavljuje samo za napredni nivo bez prethodnog pohađanja bazičnog nivoa potrebno je da priloži dokaz o prethodnim edukacijama.

Bazični nivo biće održan 30. i 31. marta 2019.
A napredni 27. i 28.jula 2019.godine.

EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar – odinacija za rehabilitaciju

“Znanje je moć tek kada se primeni.”

CENA KURSA

Cena kursa je 400€ za prijave do dva meseca pred početak kurseva, odnosno 450€ za prijave nakon tog roka.

Za polaznike koji se prijave za oba seminara istovremeno cena je 380€ za svaki.

Dodatne informacije o kursevima koje organizuje Osteon Manual Therapy Training kao i instruktoru na kursu možete pogledati na linku http://www.omttraining.co.uk/

Sve informacije vezano za prijavljivanje i plaćanje možete dobiti na broj telefona 060 75 00 394 ili na mail milosdjuric88@yahoo.com

Ukoliko želite da se dodatno informišete o programu obuka ili prijavite za učešće kontaktirajte nas.

FIZIO VRAČAR EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM