+381 11 400 22 66 office@fiziovracar.com

Fizio Vračar
Seminar o kinezitejpingu KT4/19

No.1

ŠKOLA REHABILITACIJE
Fizio Vračar, Kinezio Univerzitet i UG Equilibris organizuju Specijalizovani koncept Kinezio Tejping Metode (KT4) u sportu i ortopediji.

Kurs će biti održan u prostorijama Hotela Novel/Inn, Mileve Marić Anštajn 100 od 13-15. septembra 2019.

Tokom kursa polaznici će usavršavati svoje veštine kroz različite aplikacije vezane za specifična klinička stanja, a fokus će biti na sportskim povredama. Ovaj kurs kreiran je sa ciljem da polaznicima da smernice kako da kombinuju metode naučene na KT1, KT2 i KT3 kursevima sa konceptom sportske medicine.

EDUKATIVNI CENTAR
Fizio Vračar – odinacija za rehabilitaciju

Opis seminara

Polaznici će rešavati konkretne problematične situacije i primenjivati specifične tehnike lepljenja trake vezano za fazu rehabilitacije i fazu oporavka zgloba i mekih tkiva, korekciju posture sa ciljem popravljanja načina držanja tela sportiste kod povreda GE i DE.

Prvog dana predavanja gost predavač iz Izraela Elisha Vered će predavati na temu mišićnih disbalansa i kako specifičnim mišićnim testovima utvrditi da li je mišić normalnog tonusa, hipo ili hipertrofičan ili je uzrok problema neurološke prirode.

Ciljevi seminara

Kroz teorijski deo i radionice polaznici će se upoznati sa različitim naprednim tehnikama lepljenja koristeći kartu procene za kliničko odlučivanje. Biće prikazane aplikacije za hronični edem, ožiljke, fasciju, nerve, akutna i hronična bolna stanja.

U nastavku kursa radiće se analiza funkcionalnih vežbi i kako ih poboljšati kineziotejpingom. Kroz teorijski deo i radionice polaznici će se upoznati sa različitim naprednim tehnikama lepljenja koristeći kartu procene za kliničko odlučivanje. Biće prikazane aplikacije za hronični edem, ožiljke, fasciju, nerve, akutna i hronična bolna stanja. U nastavku kursa radiće se analiza funkcionalnih vežbi i kako ih poboljšati kineziotejpingom.

Po završetku kursa polaznici će moći da primenjuju Kinezio Tejping Metod kod specifičnih sportskih stanja prateći smernice naučene tokom kursa i razvijaju veštine potrebne za sposobnost adaptiranja Kinezio Tejping Tehnike specifičnim potrebama sportista

Tokom radionica-praktičnog rada instruktori će raditi evaluaciju svakog polaznika po pitanju njihove tehnike i veštine da bi odredili uspešnost u savladavanju predavane materije. Na kraju kursa će se raditi mini test kao procena znanja polaznika.

“Znanje je moć tek kada se primeni.”

Polaznik mora prisustvovati celokupno vreme kursa da bi dobio sertifikat o prisustvovanju , i sertifikat da je uspešno završio kurs. Molimo polaznike da ponesu sa sobom na kurs oštre makaze i odgovarajuću odeću (trenerka, šorts, majica).

Popuna formulara 08.30-08.50

Trajanje seminara 09.00-17.30

Seminar je sertifikovan od strane Kinesio Universiteta – Kinesio University

CENA I USLOVI PLAĆANJA

 

Kotizacija iznosi 50 eura u dinarskoj protivvrednosti a cena kursa je 250 eura u dinarskoj protivvrednosti. Kotizacija za prisustvovanje kursu biće vraćena ukoliko se otkaže prisustvovanje kursu 14 dana pre početka seminara. Nakon isteka tog roka organizator zadržava iznos kotizacije zbog pokrivanja troškova.

U cenu je uračunato prisustvovanje kursu, radna knjižica, 3 kinezio trake.

Molimo polaznike da ponesu sa sobom na kurs oštre makaze i odgovarajuću odeću (trenerka, šorts , majica)

DATUMI ODRŽAVANJA SEMINARA

13. –  15. Septembar 2019.

MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

Hotel Novel Inn

Mileve Marić Ajnštajn 100, Novi Beograd

Trajanje seminara od 08.30 do 17:30 časova.

Polaznicima seminara obezbedjena su osveženja u pauzama.

Za više informacija, objašnjenja i eventualnu priijavu

kontaktirajte nas na 064 869 08 98.

 

 

Ukoliko želite da se dodatno informišete o programu obuka ili prijavite za učešće kontaktirajte nas.

FIZIO VRAČAR EDUKATIVNI CENTAR

Fizio Vračar

FIZIO VRAČAR

LJUBOSTINJSKA BR.2
TEL. +381 11 400 22 66
MAIL. OFFICE@FIZIOVRACAR.COM